Du Lịch Pleiku Gia Lai

 [chitiet] • BIDV 168 Nguyễn Huệ
   Số 168 Nguyễn Huệ, thành phố Pleiku, Gia Lai
 • Bưu điện Gia Lai
   Số 69 Hùng Vưong, thành phố Pleiku, Gia Lai
 • Chi nhánh Gia Lai
   Số 112 Lê Lợi, Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai
 • Khách sạn Yaly
   89 Hùng Vương,thành phố Pleiku, Gia Lai
 • Kho Bạc Nhà Nước
   Số 1 Đường Nguyến Du, thành phố Pleiku, Gia Lai
 • Khu TT Yaly
   727 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, Gia Lai
 • KS Hoàng Anh Gia Lai
   01 Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai
 • Nhà khách Thanh Niên
   40 Hùng Vương,thành phố Pleiku, Gia Lai

Địa điểm ATM ngân hàng BIDV khác

PGD Đô Thị1 máy
PGD Pleiku1 máy
PGD Trung Tâm2 máy
Sở Tư pháp1 máy

[/chitiet][diachi]Tp Pleiku-Gia Lai[/diachi]